fbpx

Hållbart guldsmide i 6 steg

Jobba etiskt och hållbart

Återvunnet guld är en självklarhet för de flesta guldsmeder men korrekt kemikaliehantering kan vara svårare. Mile Diskovski, teknisk chef på NSG, höll flera spännande föredrag på Precious för några år sedan om hållbart guldsmide. Han berättade bland annat om vad vi tillsammans kan göra för att jobba etiskt och miljövänligt. Samt hur ditt hållbara företagande både kan vinna nya kunder och ge dig mer guld på kontot. Läs de sex stegen till ett hållbart guldsmide här.
Guldsmide

Jordens guldresurser – snart slut

Vi använder mer och mer avancerad teknik i vår vardag som kräver ett korrosionsfritt ämne. Därmed ökar också behovet av guld. Guld är (tyvärr) inte en förnybar resurs och med dagens produktionstakt förväntas jordskorpans guldreserver räcka i drygt 20 år.

Även i världsrymden är guld ett sällsynt ämne . Det skapas där under ytterst unika omständigheter och sprids ut i rymden som stoft från stjärnor. För att släcka vår guldtörst skulle det krävas ett alldeles fantastiskt meteoritregn eftersom förväntad guldhalt i rymdstenarna svarar mot halten i jordskorpan om endast några milligram per ton.

Återvinning av guld är nyckeln till vårt ständigt ökande guldbehov. Den problematiska gruvbrytningen i utvecklingsländerna är det andra (minst lika viktiga) skälet till att satsa på återvunna ädelmetaller.

 

problematisk gruvdrift
Giftiga processvätskor släpps ut direkt i miljön.
gruvdriften skapar giftiga utsläpp av kemikalier
Marken där guldbrytning sker blir obrukbar i generationer.

Den förödande gruvdriften

Att bryta guld kan resultera i förödande effekter för människors hälsa och miljö. Detta på grund av usla arbetsförhållanden i utvecklingsländer, användning och utsläpp av kvicksilver och cyanid samt frigörandet och spridning av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Marken blir förstörd och i många fall obruklig under lång tid samt kräver dyr sanering. Kvicksilvret, som kommer ut i vattendragen, ombildas till metylkvicksilver som bioackumuleras av växtplankton, fiskar och djur. Metylkvicksilver är ett ytterst farligt miljögift som sprids vidare i näringskedjan.

Nedsmältning av guldet efter brytning kräver mycket energi och leder till utsläpp av tungmetaller

Även vattnet i dessa gruvområden blir förorenat och drabbar speciellt spädbarn allvarligt. Kända hälsoeffekter är skador på centrala nervsystemet och njurar. Kaliumcyanid är extremt giftigt och dödar i princip allt liv, även bakterier. Nedsmältning av guldet efter brytning kräver mycket energi och leder till utsläpp av tungmetaller som kvicksilver och svaveldioxid vilka förgiftar respektive försurar miljön.

Refining-gold-two-glass-bottles
Återvinning av guld sker utan okontrollerade utsläpp.

En sluten process

– Återvinning av guld från sekundärt material såsom smycken sker i en sluten process utan användning av vare sig kvicksilver eller cyanid. Det sker inga okontrollerade utsläpp och kemikalierna återanvänds för optimal resursanvändning. Giftiga processgaser såsom kväveoxider ombildas till kvävgas innan utsläpp. Då luften vi andas mest av allt innehåller kvävgas har detta ingen negativ påverkan på miljön, säger Mile Diskovski, teknisk chef på NSG.

Det är värt att notera att smyckesbranschen än så länge står för den första förbrukningen av guld. Genom att välja återvunnet guld ställer du indirekt högre krav på miljöhantering, etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Detta beror främst på bättre tillämpning av lagar, större kontrollresurser och frekvent revision av certifierade företag som bedriver återvinning.

Mile-Diskovski-teknisk-chef-NSG
Mile Diskovski, teknisk chef NSG.

Följ etiska krav för ett hållbart guldsmide

Mile berättar att när NSG inleder ett samarbete med en ny kund görs en granskning av företaget och deras processer, och kontrollfrågor ställs för att få en bild av om allt står rätt till. Kunden får också skriva under en deklaration som säkerställer att framför allt alla etiska krav uppfylls.

– Som guldsmed har du ett eget ansvar att veta var ditt material kommer ifrån. Det är därför viktigt att jobba med leverantörer som kan uppvisa de rätta certifikaten. Framför allt skall du förvissa dig om att dina affärer inte ger stöd till kriminalitet eller terrorism där du riskerar anklagelser om ont uppsåt och fängelse, påpekar Mile.

 

Refining-gold-lab-tests

Miljöbalken och kemikaliehantering

Att använda guld i kretslopp är en självklarhet för många i branschen. Däremot finns det brister i kunskapen om kemikaliehantering. Som företagare ligger det på dig att följa Miljöbalken och hålla dig uppdaterad om lagar och regler i branschen. Du måste bedriva egenkontroll och kunna uppvisa hur du hanterar och återvinner ditt kemikalieavfall på rätt sätt. När du köper kemikalier medföljer alltid ett säkerhetsblad där det tydligt framgår hur du bör lagra dessa, vilken skyddsutrustning som krävs vid hanteringen, hur du avfallshanterar, samt ibland vilka kemikalier som kan blandas med varandra.

– Att hantera kemikalier på ett felaktigt sätt kan bli väldigt farligt. Jag fick på omvägar höra talas om en guldsmed som hade tillsatt väteperoxid till ett avgyllningsbad som hade torkat till slam. Det blev en kraftig värmeutveckling och en mindre explosion. Guldsmeden fick ordentliga frätskador i ansiktet – en ofrivillig kemisk peeling kan man säga. Som tur var slutade allt väl.

 

Tjäna pengar på ditt avfall

Det är väldigt viktigt att inte blanda olika avfallstyper med varandra inför återvinningen. Inte bara för miljöns skull utan också för att du ska få maximalt med guld tillbaka vid utvinningen. Dels på grund av skillnaderna mellan återvinningsprocesserna för olika avfalltyperna och dels för att det kan uppstå sidoreaktioner där flyktiga guldkloridföreningar bildas. Till exempel när guld ibland reagerar med vissa plastmaterial. Guldet går då mer eller mindre upp i rök!

Mile Diskovski avslutar med att berätta att NSG gärna hjälper till med korrekt avfallshantering, återvinning och affinering. Företaget skickar containrar över hela landet eftersom du oftast inte får transportera den här typen av farligt gods själv, och att det bara är att höra av sig med frågor.

kemikalier-glas-flaskor

6 tips för ett hållbart guldsmide

  1. Satsa på återvunnet guld.
  2. Jobba enbart med leverantörer som kan visa varifrån råvarorna de säljer kommer ifrån.
  3. Välj högkvalitativa produkter och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan.
  4. Utbilda dig och håll dig uppdaterad om miljölagarna för din verksamhet. Tillämpa dessa regler.
  5.  Sortera ditt avfall inför återvinningen. Bättre både för miljön och din plånbok.
  6. Upplys dina kunder om vikten av att välja återvunna ädelmetaller, den problematiska gruvdriften, hur du arbetar etiskt och hanterar kemikalier och återvinning i din verksamhet. Perfekt content marketing som visar att du tar ansvar för kommande generationer!
Tre guldringar med blå stenar, blommor
Tips!

Kan du inte få nog av inspiration? Följ oss då på Instagram och Facebook för en veckodos! Vill du lära dig mer om farliga kemikalier i smycken? Läs då vår artikel Så undviker du skadliga kemikalier i dina smycken.

Relaterade artiklar

Guldsmedens dag

Ur arkivet: Guldsmedens dag!

Idag 30 november firar vi guldsmedens dag med denna artikel ur arkivet. Visste du att...

Smälter återvunnet guld

Ur arkivet: Återvunnet guld – den äldsta...

Vi har grävt i vårt egna arkiv efter favoritartiklar från åren som gått. Denna artikel...

presentkit Andrea Antonucci

Försäljning på flera sätt

Aurumforums skribent Louise Michaelsson har läst Brian Traceys bok The Art of Closing the Sale...

juvelfattare

En juvelfattares vardag

Aurumforums skribent Louise Michaelsson har talat med två av Sveriges få kvinnliga juvelfattare, tillika guldsmeder...

Jessica Nylund vid arbetsbänken

Vill skapa ett möte mellan det japanska...

Jessica Nylund blev klar guldsmed från Hantverksakademin 2022, därefter reste hon till Japan för att...

Guldsmed hamrar

Framtidens guldsmeder

När man utbildar sig till Guldsmed så kan man välja att göra ett gesällprov för...

Cookies

Den här sidan använder cookies. Genom att använda sidan godkänner du användandet av cookies. Läs mer här.

Ok

Hantering av personuppgifter (GDPR)

NSG Sweden AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@aurumforum.se

NSG Sweden AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR