Hållbart guldsmide i 6 steg

Jobba etiskt och hållbart

Återvunnet guld är en självklarhet för de flesta guldsmeder men korrekt kemikaliehantering kan vara svårare. Mile Diskovski, teknisk chef på NSG, höll flera spännande föredrag på Precious om hållbart guldsmide. Han berättade bland annat om vad vi tillsammans kan göra för att jobba etiskt och miljövänligt. Samt hur ditt hållbara företagande både kan vinna nya kunder och ge dig mer guld på kontot. Läs de sex stegen till ett hållbart guldsmide här.
goldsmith-tools
Foto: Shutterstock

Jordens guldresurser snart slut

Vi använder mer och mer avancerad teknik i vår vardag som kräver ett korrosionsfritt ämne. Därmed ökar också behovet av guld. Guld är (tyvärr) inte en förnybar resurs och med dagens produktionstakt förväntas jordskorpans guldreserver räcka i drygt 20 år.

Guld är ett sällsynt ämne även i världsrymden. Det skapas där under ytterst unika omständigheter och sprids ut i rymden som stoft från stjärnor. För att släcka vår guldtörst skulle det krävas ett alldeles fantastiskt meteoritregn eftersom förväntad guldhalt i rymdstenarna svarar mot halten i jordskorpan om endast några milligram per ton.

Återvinning av guld är nyckeln till vårt ständigt ökande guldbehov. Den miljövidriga gruvbrytningen i utvecklingsländerna är det andra (minst lika viktiga) skälet att satsa på återvunna ädelmetaller.

 

Giftiga processvätskor släpps ut direkt i miljön.
gold-mining-pollution
Marken där guldbrytning sker blir obrukbar i generationer.

Den förödande gruvdriften

Att bryta guld kan resultera i förödande effekter för människors hälsa och miljö. Detta på grund av usla arbetsförhållanden i utvecklingsländer, användning och utsläpp av kvicksilver och cyanid samt frigörandet och spridning av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Marken blir förstörd och i många fall obruklig under lång tid samt kräver dyr sanering. Kvicksilvret, som kommer ut i vattendragen, ombildas till metylkvicksilver som bioackumuleras av växtplankton, fiskar och djur. Metylkvicksilver är ett ytterst farligt miljögift som sprids vidare i näringskedjan. Även vattnet i dessa gruvområden blir förorenat och drabbar speciellt spädbarn allvarligt. Kända hälsoeffekter är skador på centrala nervsystemet och njurar. Kaliumcyanid är extremt giftigt och dödar i princip allt liv, även bakterier. Nedsmältning av guldet efter brytning kräver mycket energi och leder till utsläpp av tungmetaller som kvicksilver och svaveldioxid vilka förgiftar respektive försurar miljön.

Refining-gold-two-glass-bottles
Återvinning av guld sker utan okontrollerade utsläpp.

Återvinning en sluten process

– Återvinning av guld från sekundärt material såsom smycken sker i en sluten process utan användning av vare sig kvicksilver eller cyanid. Det sker inga okontrollerade utsläpp och kemikalierna återanvänds för optimal resursanvändning. Giftiga processgaser såsom kväveoxider ombildas till kvävgas innan utsläpp. Då luften vi andas mest av allt innehåller kvävgas har detta ingen negativ påverkan på miljön, säger Mile Diskovski, teknisk chef på NSG.

Det är värt att notera att smyckesbranschen än så länge står för den första förbrukningen av guld. Genom att välja återvunnet guld ställer du indirekt högre krav på miljöhantering, etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Detta beror främst på bättre tillämpning av lagar, större kontrollresurser och frekvent revision av certifierade företag som bedriver återvinning.

Mile-Diskovski-teknisk-chef-NSG
Mile Diskovski, teknisk chef NSG.

Följ etiska krav för ett hållbart guldsmide

Mile berättar att när NSG inleder ett samarbete med en ny kund görs en granskning av företaget och deras processer, och kontrollfrågor ställs för att få en bild av om allt står rätt till. Kunden får också skriva under en deklaration som säkerställer att framför allt alla etiska krav uppfylls.

– Som guldsmed har du ett eget ansvar att veta var ditt material kommer ifrån. Det är därför viktigt att jobba med leverantörer som kan uppvisa de rätta certifikaten. Framför allt skall du förvissa dig om att dina affärer inte ger stöd till kriminalitet eller terrorism där du riskerar anklagelser om ont uppsåt och fängelse, påpekar Mile.

 

Refining-gold-lab-tests

Miljöbalken och kemikaliehantering

Att använda guld i kretslopp är en självklarhet för många i branschen. Men däremot finns det brister i kunskapen om kemikaliehantering. Som företagare ligger det på dig att följa Miljöbalken och hålla dig uppdaterad om lagar och regler i branschen. Du måste bedriva egenkontroll och kunna uppvisa hur du hanterar och återvinner ditt kemikalieavfall på rätt sätt. När du köper kemikalier medföljer alltid ett säkerhetsblad där det tydligt framgår hur du bör lagra dessa, vilken skyddsutrustning som krävs vid hanteringen, hur du avfallshanterar, samt ibland vilka kemikalier som kan blandas med varandra.

– Att hantera kemikalier på ett felaktigt sätt kan bli väldigt farligt. Jag fick på omvägar höra talas om en guldsmed som hade tillsatt väteperoxid till ett avgyllningsbad som hade torkat till slam. Det blev en kraftig värmeutveckling och en mindre explosion. Guldsmeden fick ordentliga frätskador i ansiktet – en ofrivillig kemisk peeling kan man säga. Som tur var slutade allt väl.

Tjäna pengar på ditt avfall

Det är väldigt viktigt att inte blanda olika avfallstyper med varandra inför återvinningen. Inte bara för miljöns skull utan också för att du ska få maximalt med guld tillbaka vid utvinningen. Dels på grund av skillnaderna mellan återvinningsprocesserna för olika avfalltyperna och dels för att det kan uppstå sidoreaktioner där flyktiga guldkloridföreningar bildas. Till exempel när guld ibland reagerar med vissa plastmaterial. Guldet går då mer eller mindre upp i rök!

Mile Diskovski avslutar med att berätta att NSG gärna hjälper till med korrekt avfallshantering, återvinning och affinering. Företaget skickar containrar över hela landet eftersom du oftast inte får transportera den här typen av farligt gods själv, och att det bara är att höra av sig med frågor.

Recycling-box-Norsk Svensk Guld-

6 tips för ett hållbart guldsmide

  1. Satsa på återvunnet guld.
  2. Jobba enbart med leverantörer som kan visa varifrån råvarorna de säljer kommer ifrån.
  3. Välj högkvalitativa produkter och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan.
  4. Utbilda dig och håll dig uppdaterad om miljölagarna för din verksamhet. Tillämpa dessa regler.
  5.  Sortera ditt avfall inför återvinningen. Bättre både för miljön och din plånbok.
  6. Upplys dina kunder om vikten av att välja återvunnet ädelmetaller, den problematiska gruvdriften, hur du arbetar etiskt och hanterar kemikalier och återvinning i din verksamhet. Perfekt content marketing som visar att du tar ansvar för kommande generationer!

Relaterade artiklar

Platinaring på hand

Därför ska du välja en platinafattning!

Platinas vita, slitstarka och exklusiva känsla har gjort det till ett populärt val av vigselringar....

Våga prova platina

Våga testa platina!

Det lyxiga platinamaterialet är både vackert och efterfrågat. Men trots det har ädelmetallen ett rykte...

Äkta smycken hos BD

Ett äkta smycke ska skapa emotionella band

Det är lätt att bli förblindad av allt glitter. Att förlora kopplingen till naturkraften som...

Guldsmed i ateljé

Jenny Fors låter din ring representera er...

Jenny Fors är guldsmedsmästaren som alltid sätter kärleken i fokus. Att tillverka vigsel-och förlovningsringar ser...

Hav tolkad i en guldring

KJ Design definierar dig i ett smycke!

Vi kommer inte ifrån det. Människor älskar helt enkelt test och frågor som definierar och...

smyckeshandeln behöver moderniseras

Smyckeshandeln behöver moderniseras!

Samtidigt som vi fullkomligt älskar våra smyckesbutiker kan man inte hjälpa att fråga sig hur...

Instagram

Cookies

Den här sidan använder cookies. Genom att använda sidan godkänner du användandet av cookies. Läs mer här.

Ok

Hantering av personuppgifter (GDPR)

NSG Sweden AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@aurumforum.se

NSG Sweden AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR