fbpx

Guldsmedsposten 1913 - Ett stulet millionhalsband

Aurumforum har med hjälp av Guldsmedsmästarnas riksförbund fått tillfälle att gräva i Guldsmedspostens arkiv och hittat nyheter från åren 1913-1918. Till vår positiva förvåning har det skrivits en hel del intressanta och kuriosa artiklar som vi vill dela med oss till er här på Aurumforum. I det första numret kan vi läsa om en stöld som skett någonstans mellan Paris och London…
Guldsmedsposten ett stulet millionhalsband

Ett stulet millionhalsband

Ett pärlhalsband till ett värde af närmare 2 mill. kr. eller 100,000 pund sterling har blifvit bortstulet på posten mellan Paris och London. Halsbandet, som torde vara det dyrbaraste i sitt slag i världen, tillhörde mr Max Mayer, en känd diamanthandlare i London, och förlusten uppäcktes af honom påföljande dag, när han öppnade postpaketet, som skulle innehållit halsbandet. Han fann blott socker, till samma vikt som pärlorna.

Polisen både i London och Paris varskoddes genast och en formlig jakt anställdes efter det försvunna. Man förmodar, att paketet varit utsatt för attentat under öfverfarten. Lådan var inslagen i blått linnepapper och förseglad öfverallt med ägarens initialer, M. M.

Halsbandet sändes på tisdagen från Paris postkontor. Paketet ser ut att vara alleles orördt och aflämnades på onsdag e. m. kl. 8.30 till adressaten. Mayers hushållerska, som ansåg paketet i fullgodt skick, kvitterade ut sändningen. Två timmar senare kom hr Mayer, och då han öppnade paketet, fann han i stället för pärlorna ett stycke socker. Postmärkena voro franska, och om sigillen voro eftergjorda, voro de det mästerligt.

Då sockret vägde precis lika mycket som pärlorna, måste anses, att kuppen var förberedd sedan länge.

En belöning af 180,000 kronor har nu utlofvats åt den, som kan återskaffa det stulna halsbandet.Stölden måste anses som en af de diärfvaste och mest uppseendeväckande, som ägt rum. En af Daily Telegraphs korrespondenter har haft ett samtal med mr Mayer och M. Salamans, den förstnämndes agent i Paris.

Det stulna pärlhalsbandet och Max Mayer
Det stulna halsbandet och dess ägare Mr Max Mayer.

Halsbandet, yttrade mr Mayer till korresponden-ten, var endast assureradt för 135,000 £. Det skulle helt säkert blifvit såldt för mycket mera, da detta utsökta prof på juvelerarekonst blifvit visadt för de förnämsta kännare. Det var all igenom en förtiusande prydnad. Jag behöfver väl knappast säga er, att collierer af detta utseende och värde icke kunna ställas tillsammans och sälias för hvar dag.

 Jag kan sätta tillsammans ett pärlhalsband åt er, värdt 10,000 f, under några få timmar, men detta halsband, som var så sällsynt, kan inte göras på samma sätt. Pärlorna i det har passats tillsammans med största noggrannhet och med enorma kostnader. De voro 61 st. af utomordentlig fulländning och af en fin, varm rosafärg. Midtelpärlan var utsökt, vägande öfver 47 grains, och pärlorna på hvardera sidan nästan lika vackra. Det var ett af de finaste pärlhalsband i världen.

Man var förvanad öfver att en sak af sådant värde öfverlämnades till posten och inte blef förd till England af en eller flera ansvariga personer, men mr Mayer ville inte undervärdera postverkets säkerhetsätgärder vid befordran af detsamma och betonade, att resande, som togo personlig vård om saker af stort värde, löpte stora risker, oaktadt alla förberedelser, hvilket äfven många juvelstölder hade visat.

Dessutom hade alla försiktighetsätgärder vidtagits vid packningen af collieren genom att försäkra och rekommendera den. 

»För hvilket ändamål sändes colliern till England?» frågades mr Mayer.

Mr Mayer svarade, att han ämnat förvara det i en bank emedan han skulle ha ledighet.

»Halsbandet är», yttrade slutligen M., » med säkerhet ett af de dyrbaraste i världen och i försäljningspris begärde jag 150,000 € (2,700,000 kronor).»

 

Källa: Guldsmedsposten Januari 1913, årgång 1, häfte 1, s.141-142

Ja man undrar hur det faktiskt gått till i detta ärende, luktar det inte lite försäkringsbedrägeri? Hoppas vi får svar i ett senare nummer av Guldsmedsposten!

 

Relaterade artiklar

vaxla-ringar-vigselringen

Vigselringens historia – från hampa till guld...

Våren är lika med bröllopstider och vigselringar som är bröllopssymbolen nummer ett. Men hur kommer...

Armring i silver med vita och blå briljantslipade diamanter

Stel stämning

Visst är det trevligt med mjukt och följsamt men nu är tiden inne, eller tillbaka...

Halsband-i -18k-guld-med -turkos

Turkosen

Turkosen är en ädelsten många rynkar på näsan åt. Hippiesmycken, souvenirer och billigt skräp, tänker...

halsband caroline svedbom smycken fred

Smycken för fred

Smycken laddas med budskap och symboler som aldrig förr. Kanske speglar behovet av amuletter vår...

Guld i harmoni på The Mandarin Bar i Las Vegas.

Kan jag ha det här?

Ett pärlhalsband till mor och en klackring till far, smal skena till slanka fingrar och...

Skrammelarmband av suzanne farnert

Suzanne Färnert – creolernas drottning

Suzanne Färnert i Uppsala är en av våra främsta guldsmeder och smyckekonstnärer. Hon är också...

Cookies

Den här sidan använder cookies. Genom att använda sidan godkänner du användandet av cookies. Läs mer här.

Ok

Hantering av personuppgifter (GDPR)

NSG Sweden AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@aurumforum.se

NSG Sweden AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR