Jobba hållbart i 6 steg

Betygsätt den här artikeln
(1 Rösta)
Jobba hållbart i 6 steg Shutterstock

Mile Diskovski, teknisk chef på NSG, höll flera spännande föredrag på Precious om hållbarhet i branschen. Han berättade bland annat om vad vi tillsammans kan göra för att jobba etiskt och miljövänligt. Samt hur ditt hållbara företagande både kan vinna nya kunder och ge dig mer guld på kontot. 

Jordens guldresurser snart slut

Vi använder mer och mer avancerad teknik i vår vardag som kräver ett korrosionsfritt ämne. Därmed ökar också behovet av guld. Guld är (tyvärr) inte en förnybar resurs och med dagens produktionstakt förväntas jordskorpans guldreserver räcka i drygt 20 år. Guld är ett sällsynt ämne även i världsrymden. Det skapas där under ytterst unika omständigheter och sprids ut i rymden som stoft från stjärnor. För att släcka vår guldtörst skulle det krävas ett alldeles fantastiskt meteoritregn eftersom förväntad guldhalt i rymdstenarna svarar mot halten i jordskorpan om endast några milligram per ton.

Återvunna ädelmetaller ett måste

Återvinning av guld är nyckeln till vårt ständigt ökande guldbehov. Den miljövidriga gruvbrytningen i utvecklingsländerna är det andra (minst lika viktiga) skälet att satsa på återvunna ädelmetaller. 

6 tips för dig som vill jobba hållbart

1. Jobba enbart med leverantörer som kan visa varifrån råvarorna de säljer kommer ifrån. 

2. Satsa på återvunnet guld. 

3. Välj högkvalitativa produkter och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan. 

4. Utbilda dig och håll dig uppdaterad om miljölagarna för din verksamhet. Tillämpa dessa regler.

5. Upplys dina kunder om vikten av att välja återvunnet guld, den problematiska gruvdriften, hur du arbetar etiskt och hanterar kemikalier och återvinning i din verksamhet. Perfekt content marketing som visar att du tar ansvar för kommande generationer! 

6. Sortera ditt avfall inför återvinningen. Bättre både för miljön och din plånbok. 

shutterstock 703153705

 

Den förödande gruvdriften

Att bryta guld kan resultera i förödande effekter för människors hälsa och miljö. Detta på grund av usla arbetsförhållanden i utvecklingsländer, användning och utsläpp av kvicksilver och cyanid samt frigörandet och spridning av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Marken blir förstörd och i många fall obruklig under lång tid samt kräver dyr sanering. Kvicksilvret, som kommer ut i vattendragen, ombildas till metylkvicksilver som bioackumuleras1 av växtplankton, fiskar och djur. Metylkvicksilver är ett ytterst farligt miljögift som sprids vidare i näringskedjan. Även vattnet i dessa gruvområden blir förorenat och drabbar speciellt spädbarn allvarligt. Kända hälsoeffekter är skador på centrala nervsystemet och njurar. Kaliumcyanid är extremt giftigt och dödar i princip allt liv, även bakterier. Nedsmältning av guldet efter brytning kräver mycket energi och leder till utsläpp av tungmetaller som kvicksilver och svaveldioxid vilka förgiftar respektive försurar miljön.

BKX 3950 bearb

 

Återvinning en sluten process

– Återvinning av guld från sekundärt material såsom smycken sker i en sluten process utan användning av vare sig kvicksilver eller cyanid. Det sker inga okontrollerade utsläpp och kemikalierna återanvänds för att uppnå optimal resursanvändning. Giftiga processgaser såsom kväveoxider ombildas till kvävgas innan utsläpp. Då luften vi andas mest av allt innehåller kvävgas har detta ingen negativ påverkan på miljön, säger Mile Diskovski, teknisk expert på NSG. 

Det är värt att notera att smyckesbranschen än så länge står för den första förbrukningen av guld. Genom att välja återvunnet guld ställer man indirekt högre krav på miljöhantering, etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Detta beror främst på bättre tillämpning av lagar, större kontrollresurser och frekvent revision av certifierade företag som bedriver återvinning.

2018-04-24 14.32.04

Följ etiska krav

Mile berättar att när NSG inleder ett samarbete med en ny kund görs en granskning av företaget och deras processer, och kontrollfrågor ställs för att få en bild av om allt står rätt till. Kunden får också skriva under en deklaration som säkerställer att framför allt alla etiska krav uppfylls.

– Som guldsmed har du ett eget ansvar att veta var ditt material kommer ifrån. Det är därför viktigt att jobba med leverantörer som kan uppvisa de rätta certifikaten. Framför allt skall du förvissa dig om att dina affärer inte ger stöd till kriminalitet eller terrorism där du riskerar anklagelser om ont uppsåt och fängelse, påpekar Mile. 

Miljöbalken och kemikaliehantering

Att använda guld i kretslopp är en självklarhet för många i branschen. Men däremot finns det brister i kunskapen om kemikaliehantering. Som företagare ligger det på dig att följa Miljöbalken och hålla dig uppdaterad om lagar och regler i branschen. Du måste bedriva egenkontroll och kunna uppvisa hur du hanterar och återvinner ditt kemikalieavfall på rätt sätt. När du köper kemikalier medföljer alltid ett säkerhetsblad där det tydligt framgår hur du bör lagra dessa, vilken skyddsutrustning som krävs vid hanteringen, hur du avfallshanterar, samt ibland vilka kemikalier som kan blandas med varandra. 

– Att hantera kemikalier på ett felaktigt sätt kan bli väldigt farligt. Jag fick på omvägar höra talas om en guldsmed som hade tillsatt väteperoxid till ett avgyllningsbad som hade torkat till slam. Det blev en kraftig värmeutveckling och en mindre explosion. Guldsmeden fick ordentliga frätskador i ansiktet – en ofrivillig kemisk peeling kan man säga. Som tur var slutade allt väl. 

Tjäna pengar på ditt avfall

Det är väldigt viktigt att inte blanda olika avfallstyper med varandra inför återvinningen. Inte bara för miljöns skull utan också för att du ska få maximalt med guld tillbaka vid utvinningen. Dels på grund av skillnaderna mellan återvinningsprocesserna för olika avfalltyperna och dels för att det kan uppstå sidoreaktioner där flyktiga guldkloridföreningar bildas. Till exempel när guld ibland reagerar med vissa plastmaterial. Guldet går då mer eller mindre upp i rök! 

Mile Diskovski avslutar med att berätta att NSG gärna hjälper till med korrekt avfallshantering, återvinning och affinering. Företaget skickar containrar över hela landet eftersom du oftast inte får transportera den här typen av farligt gods själv, och att det bara är att höra av sig med frågor. 

 

 

 

  • Text:

Helhetsbetyg (0)

0 av 5 stjärnor
  • Inga kommentarer hittades

Kommentera

Lämna kommentar som gäst

0
villkor.
  • Skriv ut
  • Tipsa via e-post
  • Öka textstorleken
  • Permalänk
  • Läsarreaktioner
  • Bli först att kommentera!

Annonser