Välkommen till forumet!

Här ska frågor, dialog och diskussioner om allt ifrån vigselringar till smidesverktyg ta fart. Alla som vill ha hjälp eller hjälpa till om smycken eller ädelmetaller är välkomna, oavsett om du är guldsmed, hobbysmed, nyförlovad eller trendspanare. 

På Aurumforum ansvarar medlemmarna själva för vad de skriver i forumet. Läs våra regler.

Litar du på diamantcertifikat?

tisdag, 16 september 2014, ktisdag. 17:31
Jan Asplund
Jan Asplund
Junior medlem
2
Vilken är din inställning till diamantcertifikat och hur mycket litar du på dem?

Flera stora handelsplatser för diamanter (t ex Rapnet och Polygon) bannlyser under hösten certifikat utfärdade av EGL. Skälet är att de inte anses följa internationell standard, bland annat i och med att de graderar diamanter med bordet uppåt medan i stort sett alla andra graderar med bordet nedåt vilket gör att färgnyanser framträder tydligare. Det har dessutom visat sig att graderingar skiljer stort mellan olika EGL labb. Problemet är att EGL använder samma terminologi som andra men enligt deras metodik blir det väldigt gott om diamanter av högsta kvalitet medan det är extremt svårt att hitta topp diamanter graderade av t ex GIA eller IGI. Det är alltså betydligt lättare att hitta "D" stenar med certifikat utfärdade av EGL än andra vilket är förvirrande och försvårande för alla i branschen.
Gilla
Gemmolog, Ädelstensakademin.
Svar (9)
 • Accepterade svar

  fredag, 27 februari 2015, kfredag. 09:46 - #permalänk
  0
  Hej Jan!

  En otroligt bra frågeställning! Vem kan man lita på egentligen?

  Att man bannlyser EGL är ganska självklart. En institution som skapat sin egen standard där diamanterna skiljer sig avsevärt i kvalitet vid jämförelser! I många fall så har skillnaden i färgen då exempelvis GIA graderat om en EGL-certifierad diamant varit så mycket som 5 graderingar! Rätta mig om jag har fel?!

  Frågan är egentligen. Hur länge detta har pågått utan att någon reagerat? Eller har åsikterna haglat kring EGL utan att någon har gjort något?

  Jag tror att alla större institutioner så som GIA, SSEF, IGI, HRD och CGL-GRS är tillförlitliga. Däremot så förekommer även där misstag.

  Har någon institution förutom EGL uppmärksammats där det uppdagats att större misstags gjorts i gradering av diamanter, eller identifiering av färgstenar?!
  Gilla
  Värderingsman
  Högskoleexamen i Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet
  Gemmolog DGA
  Accredited Jewelry Professional, GIA
  Av Sveriges Handelskammare Förordnad besiktnings-/värderingsman av guld, smycken och ädelstenar.
  Medlem i Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF)
  The Gemmological Association of Great Britain (Gem-A)
  Gemological Institute of America (GIA)
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  Jan Asplund
  Jan Asplund
  Junior medlem
  fredag, 27 februari 2015, kfredag. 18:44 - #permalänk
  2
  Diamantgradering är idag mer av en sport än en vetenskap. Det gäller att veta vilka regler som gäller för stunden och framförallt vems regler man själv väljer att följa.

  Som det har varit så står EGL i en klass för sig vad gäller övergradering av diamanter förutsatt att vi jämför med de större etablerade instituten, labben och standarderna som GIA, IGI, HRD, AGS, Scan DN och CIBJO.
  Under åren svänger en del mellan vem som har hårdast krav på det ena eller andra men det handlar sällan om mer än någon enstaka grad. Senast en jämförelse vad gäller färg gjordes mellan GIA och Scan DN så visade sig Scan DN standarden vara snäppet hårdare (GIA G motsvarade Scan DN H). Traditionellt har Scan DN varit hårdast på gradering av slipning medan AGS nu har gjort bedömning av slipning och ljusåtervinning lite till sin grej, bla med utvecklandet av ASET, och anses ha satt standarden för så nära "perfekt" slipning man kan komma.
  GRS, SSEF, Gubelin och andra gemmologiska laboratorier som även utfärdar graderingar på papper brukar hålla hög nivå på sina graderingar men de stenar de graderar är så få att de faktiskt inte ens är en droppe i havet med tanke på hur många cert som utfärdas per år.
  Senast jag besökte diamantbörsen i Tel Aviv frågade jag hur de jobbade med certifikat. EGL har ett graderingslabb i samma hus som diamantbörsen och de handlare jag haft med att göra kunde snabbt erbjuda färdiga EGL cert för väldigt låg kostnad medan GIA cert för samma sten skulle ta närmare två månader och kosta många gånger mer än för motsvarande EGL cert. Av intresse är dock att på plats i diamanthandelns verkliga center så säljs varje sten med certifikat och varje certifikat är avgörande för stenens pris. Alla aktörer på börsen vet att ett EGL cert är betydligt lägre värderat än ett GIA vilket direkt reflekterar priset på stenen. Min poäng är att diamanter faktiskt till stor del handlas med som om de vore vilken råvara som helst där mer eller mindre kunniga köpare läser medföljande papper utan att faktiskt själva kunna bedöma diamanters kvalitet. Man betalar helt enkelt olika mycket för en diamant beroende på vem som utfärdat medföljande papper.
  Varken guldsmeder, grossister eller privatpersoner i Sverige kan förväntas förstå det spel som sker inte bara på börsen i Tel Aviv utan på alla världens diamantbörser. Certifikathandeln fungerar i snäva kretsen på diamantbörserna där handlare genom erfarenhet vet att utfärdaren av certet är viktigare än vad som står i det.

  EGL har skärpt till sig och förändrats och många EGL laboratorier runt om i världen får inte längre heta EGL. I Tel Aviv heter EGLs labb nu EGL Platinum och ska enligt egen utsago hålla någorlunda CIBJO/GIA standard.
  Att påtryckningar gett resultat är bra men det finns väldiga mängder diamanter och andra stenar med intyg och certifikat på både första och andrahandsmarknaden vilka inte betyder någonting alls.

  Ledsen men jag orkar faktiskt inte redogöra för vad varenda förkortning i texten betyder....
  Gilla
  • Ibrahim Hrustic
   3 år sedan
   Tack för ditt utomordentliga och välskrivna svar!

   Vilka institutioner anser du hålla högst kvalitet då det kommer till gradering av diamanter och identifiering av ädelstenar? Där även certifikaten håller hög kvalitet!
  Gemmolog, Ädelstensakademin.
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  Jan Asplund
  Jan Asplund
  Junior medlem
  tisdag, 3 mars 2015, ktisdag. 17:49 - #permalänk
  1
  GIA, HRD och IGI, alltså de förutom egl vanligaste certifikaten i europa, håller just nu likvärdig standard. Dock viktigt att alla som handlar med certifierade diamanter inser att om det väl kommer till juridisk prövning i domstol så är alla papper precis lika värdelösa oavsett vem som skrivit ut dem och vad de kostat.
  Gilla
  • Ibrahim Hrustic
   3 år sedan
   Tack för ditt svar!

   Var ligger Gübelin i förhållande till GIA, HRD och IGI? Är de jämlika och håller samma kvalitet på sina graderingar/identifieringar/certifieringar?
  Gemmolog, Ädelstensakademin.
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  Jan Asplund
  Jan Asplund
  Junior medlem
  fredag, 6 mars 2015, kfredag. 16:55 - #permalänk
  1
  Gubelin (och även SSEF, GGTL, GRS m fl) är framförallt inriktade på identifiering av stenar "vanliga" gemmologer inte har utrustning nog för att klara av, t ex bekräfta om vissa färger hos diamant är naturlig eller orsakad genom någon svåridentifierad behandling, bekräfta att en pärla är naturlig eller vissa ursprungsbekräftelser hos b la rubin, safir och smaragd. De gör graderingar om kunden efterfrågar det och av vad jag sett så håller de samma nivå som övriga vilkas huvudverksamhet är diamantgradering även om de också har utbildnings och laboratorieavdelningar.
  Gilla
  Gemmolog, Ädelstensakademin.
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  måndag, 16 mars 2015, kmåndag. 15:36 - #permalänk
  0
  Där finns då med andra ord väldigt många internationella institutioner och laboratorier!

  Är det inte dags för Sverige att presentera sig på den marknaden också?

  Vi har trots allt väldigt mycket kunniga och utbildade människor inom området!

  Ett svenskt internationellt erkänt laboratorium som har utrustning som är tillräckligt bra för att kunna konkurera med andra institutioner!
  Gilla
  Värderingsman
  Högskoleexamen i Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet
  Gemmolog DGA
  Accredited Jewelry Professional, GIA
  Av Sveriges Handelskammare Förordnad besiktnings-/värderingsman av guld, smycken och ädelstenar.
  Medlem i Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF)
  The Gemmological Association of Great Britain (Gem-A)
  Gemological Institute of America (GIA)
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  Jan Asplund
  Jan Asplund
  Junior medlem
  onsdag, 25 mars 2015, konsdag. 16:56 - #permalänk
  1
  Det finns extremt många institut, labb och liknande så det är svårt att veta vilka som håller högst kvalitet. När det gäller Sverige så har vi vad gäller diamantgradering sedan länge Scan DN standarden vilken håller hög internationell nivå, den har tom visat sig vara hårdare i sina bedömningar än t ex GIA eller Cibjo, förutsatt att den använts på rätt sätt.
  Det finns mig veterligen inget renodlat gemmologiskt laboratorium i Sverige i klass med t ex de Schweiziska men frågan är om det finns marknad för det? Det finns flera privata gemmologer i Sverige med tillgång till all möjlig spektroskopi som klarar av att identifiera det mesta. En bristande kompetens i Sverige är möjligheten att identifiera naturliga pärlor vilket blivit extremt svårt senaste åren iom att de odlade pärlorna blivit så bra att det krävs en hel serie avancerade test inklusive dna analys för att idag med säkerhet kunna säga att en pärla är naturlig. Prisutvecklingen på bekräftat naturliga pärlor gör att det utan tvekan lönar sig att testa pärlor trots att det kan kosta en hel del, SSEF tar någonstans kring 5000kr per pärla. Det är inte så länge sedan man faktiskt med hjälp av en vanlig tandläkarröntgen kunde bekräfta en pärlas ursprung men på pärlodlingsområdet har teknikutvecklingen varit fantastisk senaste årtiondet.
  Gilla
  Gemmolog, Ädelstensakademin.
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  torsdag, 26 mars 2015, ktorsdag. 13:40 - #permalänk
  0
  Jan,

  Tack för ditt svar!

  Frågan du ställer kring om det finns en marknad för det är bra!
  Med tanke på att så många ädelstenar framställs på syntetisk väg och att det troligtvis kommer bli så att vår marknad kommer få smaka på syntetiska diamanter förr eller senare kanske det kan vara så att det är läge för att börja tänka på en verksamhet som kan vara till hjälp för branschfolk?
  Gilla
  Värderingsman
  Högskoleexamen i Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet
  Gemmolog DGA
  Accredited Jewelry Professional, GIA
  Av Sveriges Handelskammare Förordnad besiktnings-/värderingsman av guld, smycken och ädelstenar.
  Medlem i Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF)
  The Gemmological Association of Great Britain (Gem-A)
  Gemological Institute of America (GIA)
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  Jan Asplund
  Jan Asplund
  Junior medlem
  tisdag, 31 mars 2015, ktisdag. 15:38 - #permalänk
  1
  Det är ju faktiskt inte så svårt som det ofta låter att identifiera om en diamant är syntetisk eller naturlig. Det finns flera gemmologer och företag i Sverige som i de allra flesta fall kan säga med 100% säkerhet om en diamant är naturlig eller syntetisk. Äldre syntetiska diamanter torde inte vara något problem alls för de flesta gemmologer medan det för de modernare och färglösa syntetiska diamaterna krävs t ex UV-VIS och PL spektroskopi vilket flera gemmologer har tillgång till. Både t ex Swedish Gem AB och Ädelstensakademin har portabla spektrometrar och utrustning så stenar kan ofta undersökas på plats hos guldsmeder och andra utan att behöva skickas med post.
  Betydligt svårare är det att bekräfta eller dementera om en diamant har behandlats genom t ex HPHT, LPHT, bestrålning, värmning eller olika kombinationsbehandlingar, då krävs vanligen tillgång till än mer avancerade och dyra instrument som t ex FTIR. Det är ändå så att även de mest välutrustade labben ändå, särskilt när det gäller bestrålade stenar, inte alltid kan säga med säkerhet om färgen är naturlig eller resultat av behandling.

  Ett labb som med säkerhet kan identifiera de flesta behandlingar hos diamant och samtidigt med säkerhet kan avgöra att en pärla är naturlig skulle nog få en del uppdrag men kostnaderna för den utrustning som krävs kommer bli mycket stora så har ändå svårt att se hur det skulle löna sig.
  Gilla
  Gemmolog, Ädelstensakademin.
  Svaret är minimerat Show
 • Accepterade svar

  fredag, 4 september 2015, kfredag. 14:24 - #permalänk
  0
  En intressant, om än ett par år gammal, artikel på området:
  http://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=43417
  Svaret är minimerat Show
Ditt svar
Hej, Jag tillverkar smycken i silver .925 (men även del i guld), personliga e...
Söker svenskt smyckesgjuteri och smed för mindre tillverkning, något tips?...

Annonser